Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Παν. Αιγαίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, διοργανώνει το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο αποτελεί πεδίο συνάντησης και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών δασκάλων, επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων συλλογικών φορέων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα.

Στόχοι του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας είναι:
• Να προωθήσει στους φοιτητές την ιδέα ότι η επιχειρηματικότητα στηρίζεται αφενός σε δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται με την εκπαίδευση και αφετέρου σε χαρακτηριστικά όπως η τόλμη, η ανοχή στον κίνδυνο, και η επινοητικότητα που ενθαρρύνονται και καλλιεργούνται συστηματικά
• Να δημιουργήσει δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες
• Να εκπαιδεύσει του φοιτητές στην εφαρμογή και χρήση εργαλείων και μεθόδων για την δημιουργία επιτυχημένων επιχειρηματικών σχεδίων
• Να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία εφαρμογής βασικών αρχών της επιχειρηματικής δράσης σε προβλήματα πεδίου

Οι εργασίες του Θερινού Σχολείου πραγματοποιούνται κάθε Ιούλιο στη Χίο, σε χώρους της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Η συμμετοχή των φοιτητών στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες φοιτητές φιλοξενούνται στη φοιτητική εστία του νησιού, τα έξοδα μετακίνησής τους από τα νησιά όπου έχει έδρα το Παν. Αιγαίου καλύπτονται από τη ΜΚΕ.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου περιλαμβάνει μαθήματα που στοχεύουν στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και στην εκμάθηση εργαλείων και μεθόδων για την εφαρμογή επιτυχημένων επιχειρηματικών σχεδίων μέσα από τη δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας.

4ο Θερινό Σχολείο

mke_ss_2015

Ιστότοπος 4ου Θερινού Σχολείου

3ο Θερινό Σχολείο

Screen Shot 2014-05-16 at 2.30.23 PM

Ιστότοπος 3ου Θερινού Σχολείου

2ο Θερινό Σχολείο

summer2

Ιστότοπος 2ου Θερινού Σχολείου

1ο Θερινό Σχολείο

summer2
Ιστότοπος 1ου Θερινού Σχολείου