3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!»

Με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ως τους βασικούς πυλώνες για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, ο ΣΕΒ και η Eurobank, προχώρησαν από κοινού στην προκήρυξη του 3ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί!». Ο Διαγωνισμός, ο οποίος αποτελεί πλέον θεσμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη χώρα μας, επιβραβεύει καινοτόμες ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα, ανοίγοντας δρόμους για την εμπορική τους αξιοποίηση και στηρίζοντας, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, μια άλλη Ελλάδα που σκέπτεται, παράγει και καινοτομεί.
Με εφαλτήριο την εξαιρετική επιτυχία των δύο πρώτων διοργανώσεων, ο Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας συνεχίζει να αναδεικνύει τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα, ως άξονα ενός εθνικού σχεδίου για έξοδο από την κρίση.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού www.kainotomeis.gr μέχρι τις 30/9/2014.
Σημειώνεται ότι αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους του Διαγωνισμού, για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο www.kainotomeis.gr.