ΤΑ 4 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝΕΚ) | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

ΤΑ 4 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝΕΚ)

ΤΑ 4 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝΕΚ)
Τα 4 νέα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)” ΕΣΠΑ 2014-2020 υποστηρίζουν:

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (εκτός Τουριστικών)
Επιχειρήσεις με έναρξη έως την 31-12-2013, δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα,
πολιτισμό, κατασκευαστικά, logistics, ενέργεια, περιβάλλον, πληροφορική και υγεία,
επιδοτούνται 40% (ή 50% με 1 πρόσληψη) για κτιριακά, αυτοματοποίηση,
πιστοποίηση, συμμετοχή σε εκθέσεις ή μετεγκατάσταση, από €15.000 έως €200.000.

Υφιστάμενες Τουριστικές Επιχειρήσεις
Τουριστικές επιχειρήσεις με έναρξη έως την 31-12-2013 με 1 υπάλληλο, επιδοτούνται
40% (ή 50% με 1 πρόσληψη) για κτιριακά, εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών, πιστοποίηση και προβολή-προώθηση, από €15.000 έως €150.000.

Νέες και Νεοφυείς (startup) Επιχειρήσεις
Άνεργοι και επιχειρηματίες 25 ετών και άνω για νέες επιχειρήσεις τροφίμων,
πολιτισμού, κατασκευαστικές, logistics, ενέργειας, περιβάλλοντος, πληροφορικής
και υγείας. Επιδοτούνται 100% για εξοπλισμό(έως 40% του συνόλου), δαπάνες
λειτουργίας, προβολή και δικτύωση, 1 πρόσληψη, έπιπλα γραφείου και στέγαση σε
θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, έως €60.000.

Έναρξη Επιχείρησης για Άνεργους Αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ
Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (ενδεικτικά: Γιατροί, Δικηγόροι, Μηχανικοί, Καλλιτέχνες,
Λογιστές, Σύμβουλοι), άνω των 25 ετών, για να ανοίξουν γραφείο, επιδοτούνται
100% για εξοπλισμό(έως 40% του συνόλου), δαπάνες λειτουργίας, προβολή και
δικτύωση, 1 πρόσληψη, έπιπλα γραφείου και στέγαση σε θερμοκοιτίδα
επιχειρήσεων, από €5.000 έως €25.000.
Τα προγράμματα αναμένεται να είναι ανοικτά για υποβολές το Νοέμβριο και
Δεκέμβριο του 2015, και θα έχουν χρόνο ολοκλήρωσης δύο έτη. Η εταιρεία μας
μπορεί να σας υποστηρίξει στην ίδρυση ή ανάπτυξη της δικής σας δουλειάς.

Πηγή ErgoQ