Πρόγραμμα «Εντός Αθηνών» από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Υποβολή αιτήσεων έως 15/9/2015 | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Πρόγραμμα «Εντός Αθηνών» από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Υποβολή αιτήσεων έως 15/9/2015

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ μέσω του προγράμματος «ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» προσφέρει τη δυνατότητα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Αθηναίων να λάβουν δωρεάν υποστήριξη με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες τους.

Στην ιστοσελίδα μπορεί κάθε επιχειρηματίας να ενημερωθεί με απλό και σύγχρονο τρόπο για τις υπηρεσίες του έργου και να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του.

Ειδικότερα την παρούσα χρονική περίοδο, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις που αφορούν την εξατομικευμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων σε γενικότερα θέματα επιχειρηματικότητας (πωλήσεις, οργάνωση, βιωσιμότητα κα) όπως και σε ζητήματα καινοτομίας (εισαγωγή/ανάπτυξη καινοτομίας, διαφοροποίηση προϊόντος κοκ).

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έως τις 15/9/2015 μέσα από την ιστοσελίδα του έργου είτε κατόπιν επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210-8846852 (εσωτ. 401-402). Για την επιλογή και υποστήριξη των επιχειρήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού επιχειρήσεων.