Πρωτοβουλία για την Καινοτομία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» από το ΣΕΒ | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» από το ΣΕΒ

Την πρωτοβουλία “Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη” με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών και επιχειρήσεων υλοποιεί o ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών). Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρωτοβουλία, η οποία κινείται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Νέα Επιχειρηματικότητα, αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση μιας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής και την αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ σχεδίασε και υλοποιεί μία Ειδικά για την Καινοτομία, ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη μόνιμου μηχανισμού παραγωγής καινοτομίας μέσα σε κάθε επιχείρηση. Καινοτομία μέσα σε κάθε επιχείρηση, δεν είναι μόνο η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος, αλλά και η εφαρμογή μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης υπηρεσίας, διαδικασίας, μεθόδου προώθησης/marketing, διανομής ή οργανωτικής μεθόδου, που αφορούν ουσιαστικά στην “καθημερινότητα” κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης.
Για τον λόγο αυτό, με τη νέα πρωτοβουλία “Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη” ο ΣΕΒ εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για την ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων. Με τη διαμόρφωση και εφαρμογή στην πράξη, ενός πλάνου και μηχανισμού παραγωγής και διαχείρισης καινοτομίας, ενισχύεται η επιχειρηματική ανάπτυξη της επιχείρησης και η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
1. Επιμόρφωση των στελεχών σε θέματα παραγωγικής, λειτουργικής, εμπορικής και οργανωσιακής καινοτομίας από έμπειρους εκπαιδευτές.
2. Συμβουλευτική Υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων στην προετοιμασία ενός πλάνου καινοτομίας και δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού παραγωγής και διαχείρισης καινοτομίας.
3. Δικτύωση των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων, με μέντορες (επιτυχημένα στελέχη καινοτομικών επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες καινοτομίας) για παροχή πρακτικής καθοδήγησης κατά τα πρώτα βήματα υλοποίησης του πλάνου καινοτομίας.
Η καθοριστική συνεισφορά της πρωτοβουλίας “Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη” στη διαμόρφωση και εφαρμογή στην πράξη ενός πλάνου καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση, συμβάλλει στη δημιουργία κουλτούρας καινοτομικής σκέψης καθώς και μόνιμων μηχανισμών παραγωγής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στην πρωτοβουλία “Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη” είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο http://sev4enterprise.org.gr/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9/