Έρευνα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Έρευνα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Το ΙΚΥ ως εθνικός φορέας απονομής υποτροφιών, θέλοντας να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προχωρεί στο σχεδιασμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών υποτροφιών τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, σε επιστημονικό δυναμικό, διευκολύνοντας την σύνδεση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό και εν γένει την αγορά εργασίας.

Μεταξύ αυτών, σχεδιάζει πρόγραμμα υποτροφιών το οποίο αφορά στη χορήγηση χρηματικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, διάρκειας δύο ετών, με παράλληλη καθημερινή πρακτική άσκηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών και της πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν την υποχρέωση απασχόλησης αυτών των επιστημόνων για μια διετία.

Για το σκοπό αυτό το ΙΚΥ προχώρησε στην εκπόνηση του παρακάτω ερωτηματολογίου προκειμένου να γίνει η καταγραφή των επιχειρήσεων και των αναγκών τους σε επιστημονικό δυναμικό ανά επιστημονική περιοχή και ειδίκευση. Οι τομείς που αναγράφονται είναι κατά το NACERev.2 της EUROSTAT.

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς. Καλείται να το συμπληρώσει είτε ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/ οργανισμού.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο έως τις 5 Ιουλίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που θα δώσετε στον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση η συμβολή σας θα είναι πολύτιμη στην προσπάθεια του ΙΚΥ να δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων και να καταγράψει τις ανάγκες τους σε επιστημονικό δυναμικό. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων, θα ακολουθήσει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση και απασχόληση.

Για πληροφορίες καλέστε στο 210-3726364/394/395 ή στείλτε mail: fpapasta@iky.gr , katgiannou@iky.gr

Το ερωτηματολόγιο για τις επιχειρήσεις είναι στο ακόλουθο link http://www.iky.gr/component/rsform/form/12-erevna-tou-iky-gia-tis-anagkes-tis-agoras-ergasias