2η Πρόσκληση ΑΞΟΝΑΣ 4.-ΕΠΑΛ, “LEADER Αλιείας” | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

2η Πρόσκληση ΑΞΟΝΑΣ 4.-ΕΠΑΛ, “LEADER Αλιείας”

Στις 28.05.2015 αναρτήθηκε στο Δικτυακό τόπο της ΕΤΑΛ Α.Ε., η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2, Δράση 4.1.1, για το Τοπικό Πρόγραμμα του Άξονα 4 του ΕΠ.ΑΛ. Λέσβου, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε – ΟΤΑ για το Δήμο Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου, ανακοίνωσε την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2. Ιδιωτικών Επενδύσεων, για το τοπικό πρόγραμμα Λέσβος – Λήμνος Αγ. Ευστράτιος «Οικολογικά Ευαίσθητες Αλιευτικές Περιοχές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, Άξονας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών», με Τελικούς Αποδέκτες (Υποψήφιους Επενδυτές), Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην Κατηγορία Πράξεων 4111 και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ., με αναφορά σε ένα μεγάλο εύρος ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια μικρής κλίμακας.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΑΝΕΛ Α.Ε. καλούν τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη…

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2 ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4 LEADER ΕΠΑΛ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2015

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4112 – 4, 5, 6, 7 ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 42/22.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΤΠ , ΛΟΓΩ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ κ.λ.π ) ΛΗΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 31/10/2015 ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 31/12/2015.

Περισσότερες λεπτομέρειες http://www.etal-sa.gr/web-etal-epal-ax4-3h.htm