Πρόσκληση συμμετοχής στις Θερινές Ακαδημίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CREA -A Network of Summer Academies for the Improvement of Entrepreneurship in Innovative Sectors and the Development of an ICT Business Idea Contest | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Πρόσκληση συμμετοχής στις Θερινές Ακαδημίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CREA -A Network of Summer Academies for the Improvement of Entrepreneurship in Innovative Sectors and the Development of an ICT Business Idea Contest

Το Πρόγραμμα CREA υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία και έχει ως στόχο να λειτουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θερινών Ακαδημιών για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών βασισμένων στη δημιουργικότητα και στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Πρόγραμμα διοργανώνει επίσης Διεθνή Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας με σκοπό να φέρει επιχειρήσεις start-ups σε επαφή με επενδυτές (business angels). Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 9 φορείς από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Εστονία, Σλοβενία, Μεγ. Βρετανία). Από την Ελλάδα, στο Δίκτυο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους στόχους του θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.creasummeracademy.eu). Η Πρόσκληση είναι ανοικτή σε φοιτητές/τριες όλων των βαθμίδων (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψ. Διδάκτορες) που φοιτούν σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (έως και ένα έτος μετά την αποφοίτηση) αλλά και σε μετα-διδάκτορες (Post-doc) που εργάζονται σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

 Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 15 Μαΐου 2015 μέσω της πλατφόρμας www.f6s.com/crea, μία από της πιο δημοφιλείς πλατφόρμες για start-ups διεθνώς.

 Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας στις Θερινές Ακαδημίες CREA είναι η Αγγλική.