Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα για το Erasmus+ | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα για το Erasmus+

Ένας νέος κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει το Erasmus+ για τους νεους αναμένεται να ξεκινήσει το Μάιο 2015. Τα μαθήματα παρέχουν μια επισκόπηση των στόχων, προτεραιοτήτων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος Erasmus+: Νεολαία σε Δράση.
Τα Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα για το Erasmus+ θα παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει ενεργά στην ευρωπαϊκή συνεργασία νέων και να επιφέρει θετικό αντίκτυπο σε ομάδες νέων, οργανισμούς νεολαίας και στην κοινότητα γενικότερα.
Ο κύκλος μαθημάτων, ο οποίος πραγματοποιείται για πρώτη φορά, θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 4 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου 2015, και θα παρέχει καθοδήγησηστη Βασική Δράση 1 Σχέδια Κινητικότητας για Νέους και Εργαζόμενους με Νέους (ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και κινητικότητα για εργαζόμενους με νέους).

Δεν ορίζονται οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργή συμμετοχή κατά τη διάρκεια των 3ωρων-4ωρων μαθημάτων που απαιτούνται κάθε βδομάδα.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/youth/news/2015/0410-erasmus-plus-mooc_en.htm