21ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός με θέμα «Υγεία: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

21ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός με θέμα «Υγεία: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Το economia BUSINESS TANK και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (αποκλειστικός συνεργάτης του The Economist στην Ελλάδα για τον έντυπο τύπο) κηρύσσει την έναρξη του 21ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού.
Το θέμα είναι «Υγεία: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και η τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών είναι η 31η Μαρτίου 2015.
Στον economia Φοιτητικό Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος, ατομικά ή σε ομάδες έως 4 ατόμων, φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες) από την Ελλάδα και το εξωτερικό γράφοντας εργασία 2,000 λέξεων σε ελληνικά ή αγγλικά πάνω στα θέματα
• Ο Ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα: προοπτικές συνέργειας και συμπληρωματικότητας με το δημόσιο σύστημα
• Η ελληνική παραγωγή φαρμάκων: καινοτομία και ανταγωνισμός
• Ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας
• Δια βίου εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και η αναπτυξιακή της δύναμη

Όσοι φοιτητές δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο mentoring στις 26 Φεβρουαρίου στα γραφεία του ομίλου Economia.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Παναγιώτα Γεωργιάδη, pgeorgiadi@economia.gr και τον κο Γιώργο Βένερ, georgevener@gmail.com, τμήμα Marketing).
Περισσότερες πληροφορίες για παλαιότερους διαγωνισμούς στο https://www.youtube.com/watch?v=xQIYMZJVNLE καθώς και στο facebook https://www.facebook.com/pages/Economia-%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/545118928922819