12ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

12ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ)

Το 12ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ)  θα διεξαχθεί την εβδομάδα 11- 15 Μαΐου 2015 στο χώρο των εγκαταστάσεων της ΕEΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Αθήνα).

To ετήσιο ΦΣΔΕΤ αποτελεί πλέον ένα σημαντικό forum νέων ερευνητών στις γνωστικές περιοχές της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ειδικότερα, το 12ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης και Νέες Προοπτικές Επιχειρηματικότητας», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000-5000 λέξεων) είναι η 02/04/2015 .
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση υποβολής περιλήψεων ή στο site του συνεδρίου http://fsdet.dmst.aueb.gr