Παράταση στο χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού Aegean Startups. Νέα ημερομηνία υποβολής για το 1ο στάδιο, 2 Μαρτίου 2015! | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Παράταση στο χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού Aegean Startups. Νέα ημερομηνία υποβολής για το 1ο στάδιο, 2 Μαρτίου 2015!

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό Aegean Startups, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προς διευκόλυνση των υποψήφιων, τροποποίησε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διαγωνισμού όπως φαίνεται παρακάτω. Η τροποποιημένη προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ.  και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα.

Απο το πεδίο ΝΕΑ της ιστοσελίδας του διαγωνισμού Aegean Startups  http://www.aegean-startups.gr/ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νεώτερα του διαγωνισμού και στο πεδίο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ να δείτε σχετικές ερωτήσεις υποψηφίων και απαντήσεις που δόθηκαν απο τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

Παλαιό χρονοδιάγραμμα Νέο χρονοδιάγραμμα Στάδια Διαγωνισμού
16 Φεβρουαρίου 2015 2 Μαρτίου 2015 1ο στάδιο: Κατάθεση αρχικών ιδεών
2 Μαρτίου 2015 20 Μαρτίου 2015 Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο Στάδιο 2
27 Απριλίου 2015 8 Μαΐου 2015 2ο στάδιο: Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων
Ιούνιος 2015 Ιούνιος 2015 3ο στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και βράβευση διακριθέντων φοιτητών/ομάδων σε ειδική