Πρόσκληση Συμμετοχής στον Β’ Κύκλο Προγραμμάτων EkinisiLAB | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Πρόσκληση Συμμετοχής στον Β’ Κύκλο Προγραμμάτων EkinisiLAB

Το EkinisiLAB συνεχίζει δυναμικά την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ και του έργου «Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα», με την προκήρυξη νέου κύκλου συμμετοχής.
Η προθεσμία για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής είναι στις 30/10/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.ekinisilab-sev.gr