Έρευνα Πολιτικής από την Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Έρευνα Πολιτικής από την Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας

Στη συνεχή προσπάθειά μας να υποστηρίζουμε τις startups στηρίζουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (17 – 23 Νοεμβρίου 2014) http://gr.gew.co/ στην έρευνα που διεξάγει με στόχο να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για μελλοντικές ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις που θα στηρίξουν και ενδυναμώσουν την εκκίνηση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Η Έρευνα Πολιτικής της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας για το έτος 2014 έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά και μπορείτε να απαντήσετε εδώ http://www.gew.co/content/gew-policy-survey-greek στις 12 ερωτήσεις της.