Παρασκευά Βιολέττα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Παρασκευά Βιολέττα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Η συμμετοχή μου στο 1ο Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας υπήρξε μία μοναδική εμπειρία καθώς με εκπαίδευσε στη συνεργασία με ανθρώπους προερχόμενους από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους. Η συνεργασία αυτή ανέπτυξε τις δεξιότητές μου στην αποτελεσματική αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση των θέσεων μου απέναντι στους άλλους, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα εκείνες τις οπτικές που αδυνατούσα να αναγνωρίσω από μόνη μου. Καλούμενη να σκεφτώ έξω από τα στενά όρια της προσωπικής μου οπτικής, με τη βοήθεια των συνεργατών μου, αντίκρισα ένα καινούριο πλέγμα επιλογών και ευκαιριών. Ένα πλέγμα ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και βιώσιμο, όπως έπρεπε να είναι και η επιχειρηματική μας πρόταση.