Κωσταρής Κωνσταντίνος, Προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Κωσταρής Κωνσταντίνος, Προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας δε λαμβάνουν μέρος μόνο φοιτητές με επιχειρηματικές ιδέες, αλλά συμμετέχουν και εκείνοι που δεν έχουν και επιθυμούν είτε να αποκτήσουν μία είτε να δουλέψουν, ως μέλη ομάδας, πάνω σε μια επιχειρηματική ιδέα κάποιου άλλου φοιτητή. Όντας και εγώ ένας από αυτούς, συμμετείχα στις εργασίες του 1ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με φοιτητές τις ίδιας περίπου ηλικίας με εμένα, να συνεργαστώ με μερικούς από αυτούς στα πλαίσια μιας ομάδας για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και να ανταλλάξω απόψεις και ιδέες για το πώς μπορεί η επιχειρηματικότητα να συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, η οποία μαστίζει τους σύγχρονους νέους. Επίσης οι μέντορες, οι οποίοι προέρχονταν από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο, μου μετέδωσαν τις δικές τους εμπειρίες, τεχνικές και απόψεις σχετικά με τους τρόπους δημιουργίας, ανάπτυξης, προώθησης και χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Τέλος η επίσκεψη σε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νησιού μου έδωσε τη δυνατότητα να δω από κοντά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Με λίγα λόγια η συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί ξεχωριστή και συνάμα διδακτική εμπειρία.