Νεανική Επιχειρηματικότητα: Χρήσιμα Εργαλεία | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Νεανική Επιχειρηματικότητα: Χρήσιμα Εργαλεία

Διήμερο σεμινάριο

«Νεανική Επιχειρηματικότητα: Χρήσιμα Εργαλεία»

Τετάρτη 2 και Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, Χίος

Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών της Διοίκησης

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε) της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε

συνεργασία με το Κέντρο Προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και

Τεχνολογίας (Κε.Π.Ν.Ε.Τ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Starting UP, με την υποστήριξη του Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών

Βορείου Αιγαίου (Ε.Συ.Ν.Ε.Β.Α) και του Κέντρου Εθελοντών

Μάνατζερ Ελλάδος (Κ.Ε.Μ.ΕΛ), σας προσκαλούν σε διήμερο σεμινάριο με θέμα

«Νεανική Επιχειρηματικότητα: χρήσιμα εργαλεία».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο, την Τετάρτη 2 και την Πέμπτη 3
Απριλίου 2014 και ώρα έναρξης 9:00.

Το σεμινάριο είναι διήμερο, συνολικής διάρκειας 9 ωρών και απευθύνεται σε φοιτητές/τριες προπτυχιακούς/κές και μεταπτυχιακούς/κές, καθώς και απόφοιτους
όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχος της διοργάνωσης ενός τέτοιου σεμιναρίου, μέσα στο ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της συνεχιζόμενης κρίσης και έλλειψης προοπτικών για τους νέους
ανθρώπους, είναι να προωθήσει την έννοια της επιχειρηματικότητας και να προσπαθήσει να εμπνεύσει και να βοηθήσει τους/τις νέους/νέες με ενδιαφέρον στο
επιχειρείν.

Βασικό στοιχείο του σεμιναρίου θα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από αξιόλογα στελέχη επιχειρήσεων στη νέα γενιά, καθώς και η σύνδεση της
γνώσης με την επιχειρηματικότητα, ώστε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα δημιουργικού διαλόγου για τα κίνητρα και τα εμπόδια της επιχειρηματικότητας στη
σημερινή πραγματικότητα.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν workshops για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, με την παροχή εθελοντικής υποστήριξης/ενδυνάμωσης,
από εξειδικευμένους συμβούλους-μέντορες όλων των παραπάνω φορέων, αλλά και ακαδημαϊκών δασκάλων και τοπικών επιχειρηματιών. Σκοπός είναι να δοθούν σαφείς,
απλές και πρακτικές συμβουλές στους συμμετέχοντες για να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Συμπληρωματικά θα διοργανωθεί ‘’διαγωνισμός’’ για την καλύτερη επιχειρηματική ιδέα σύμφωνα με τον οποίο οι φοιτητές χωρίζονται σε 3 ομάδες :

  • Αυτούς που έχουν την επιχειρηματική ιδέα

· Αυτούς που θα αναπτύξουν τις επιχειρηματικές ιδέες και στους

  • Επενδυτές

Τα μέλη της πρώτης ομάδας παρουσιάζουν πολύ σύντομα την ιδέα και τα μέλη της δεύτερης ομάδας εκδηλώνουν το ενδιαφέρον για να την αναπτύξουν, δημιουργώντας
την ομάδα εργασίας της κάθε ιδέας. Τέλος οι ‘’Επενδυτές’’ έχουν στη διάθεσή τους εικονικό κεφάλαιο το οποίο μπορούν να διαθέσουν το πολύ σε 3
επιχειρηματικές ιδέες. Η ιδέα που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ‘’επενδυτικό’’ ενδιαφέρον είναι αυτή που θα ξεχωρίσει.

Στους/στις συμμετέχοντες/χουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης σεμιναρίου νεανικής επιχειρηματικότητας από τη ΜΚΕ του Παν.Αιγαίου με απαραίτητη
προϋπόθεση την παρουσία τους σε όλη τη διάρκεια των θεματικών ενοτήτων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

https://docs.google.com/forms/d/1W0LJzk3DS76_3tiO6ytqFObCoFAgC8JQkofeFvCMvtk/viewform

μέχρι τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε στο Γραφείο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο τηλέφωνο 2271035083 και στο
email: chios.mke@aegean.gr ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://mke.aegean.gr/

Αίτηση Συμμετοχής
Πρόγραμμα