Χαρακτηριστικά | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Χαρακτηριστικά

Η επιχειρηματική συμπεριφορά έχει γίνει όλο και περισσότερο αναγκαία, απαιτώντας περισσότερες επιχειρηματικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων και του αβέβαιου μέλλοντος.

Οι καινοτόμες προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων, η υψηλή ετοιμότητα για αλλαγή, αυτοπεποίθηση, και η δημιουργικότητα – ιδιότητες που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα – αποτελούν μια βιώσιμη βάση  για οικονομική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε κοινωνία. Επομένως, υποστηρίζεται ότι η ανάγκη για εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αποτελεί μία νέα και καινοτόμο παρέμβαση στη λειτουργία του Παν. Αιγαίου καθώς είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται οντότητα εντός των πλαισίων λειτουργίας του Ιδρύματος με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, και παρακολούθηση των γενικότερων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας περιέχει μια σειρά δράσεων οι οποίες αποτελούν καινοτομίες όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση γενικά όπως είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διδασκαλίας, η βιωματική διδασκαλία με το καινοτόμο επιχειρηματικό παίγνιο, η οργάνωση του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας και η θέσπιση των Βραβείων Επιχειρηματικότητας.