Μελέτες περιπτώσεων | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Μελέτες περιπτώσεων

Οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας σε τομείς Επιχειρηματικότητας που άπτονται των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αποτελούν συνοδευτικό υλικό των μαθημάτων επιχειρηματικότητας.

Σκοπός της ΜΚΕ είναι η συλλογή, παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. Η συλλογή αυτή θα γίνει από το κάθε ένα Τμήμα του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν και θα αποτελέσουν μια κοινή βάση μελετών περιπτώσεων όπως αυτή που φαίνεται πιο κάτω :

Βάση μελετών περίπτωσης

Πέραν της ανάπτυξης Μελετών Περίπτωσης που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων και αναπτύσσονται στην Ελληνική Αγορά η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας εξασφάλισε για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου την αγορά δικαιώματος σύνδεσης με την αντίστοιχη βάση δεδομένων του Harvard Business School προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε μία από τις πλουσιότερες βάσεις δεδομένων. Σημειώνεται ότι το Harvard Business School είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στον κόσμο που εισήγαγε το μάθημα της επιχειρηματικότητας στο πρόγραμμα σπουδών του το 1947.

 

Εισαγωγή στη βάση δεδομένων του HBS