Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Παν.Αιγαίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, θα διοργανώνει κάθε χρόνο το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας με γνωστικό πεδίο την «Επιχειρηματικότητα».  Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών δασκάλων, επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων συλλογικών φορέων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα.

Στόχοι του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας είναι:

 • Να προωθήσει στους φοιτητές την ιδέα ότι η επιχειρηματικότητα στηρίζεται αφενός σε δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται με την εκπαίδευση και αφετέρου σε χαρακτηριστικά όπως η τόλμη, η ανοχή στον κίνδυνο, και η επινοητικότητα που ενθαρρύνονται και καλλιεργούνται συστηματικά
 • Να δημιουργήσει δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες
 • Να εκπαιδεύσει του φοιτητές στην εφαρμογή και χρήση εργαλείων και μεθόδων για την δημιουργία επιτυχημένων επιχειρηματικών σχεδίων
 • Να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία εφαρμογής βασικών αρχών της επιχειρηματικής δράσης σε προβλήματα πεδίου

Οι εργασίες του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιούνται στη Χίο, σε χώρους της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, η οποία έχει έδρα στο νησί, και όπου υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας των περισσότερων συμμετεχόντων φοιτητών στη φοιτητική εστία του νησιού κατά τους θερινούς μήνες. Οι συμμετέχοντες θα είναι φοιτητές (κατά μέγιστο 20 άτομα) που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα της επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια των εργασιών του Θερινού Σχολείου θα είναι 5 ημέρες (4 διανυκτερεύσεις) και θα πραγματοποιείται τον Ιούλιο κάθε έτους. Η συμμετοχή των φοιτητών στο Θερινό Σχολείο θα είναι δωρεάν και θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής και συμμετοχής των συμμετεχόντων φοιτητών από την ΜΚΕ. Στους συμμετέχοντες φοιτητές θα δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης του Θερινού Σχολείου.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει μαθήματα που στοχεύουν στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και στην εκμάθηση εργαλείων και μεθόδων για την εφαρμογή επιτυχημένων επιχειρηματικών σχεδίων.  Θα αναπτυχθούν δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης εστιασμένες σε επιχειρηματικές ιδέες και σχέδια των φοιτητών αλλά και συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα. Με τη δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας θα γίνει άσκηση και εφαρμογές για την αξιοποίηση των εικονικών ασκήσεων και επιχειρήσεων (επιχειρηματικό σχέδιο και επιχειρηματικό παίγνιο) που θα έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Η προετοιμασία, οργάνωση, και υλοποίηση του ετήσιου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας θα γίνεται με την υποστήριξη των αντίστοιχων Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΕΜΠ. Η υποστήριξη αυτή αφορά:

 • Στη συμμετοχή στην ομάδα των διδασκόντων του Θερινού Σχολείου καθηγητών ή ερευνητών από τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια
 • Στη διαβούλευση σχετικά με την επιλογή προσκεκλημένων ομιλητών από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού.
 • Στη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος, του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης και των λοιπών δραστηριοτήτων.
 • Στη διαδικασία πρόσκλησης και επιλογής των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Θερινό Σχολείο.
 • Στη γνωστοποίηση και προώθηση του Θερινού Σχολείου σε φοιτητές εντός και εκτός των συνεργαζόμενων ΑΕΙ
 • Στην κατάθεση εμπειρίας από ανάλογες διοργανώσεις και στη διευθέτηση λοιπών πρακτικών θεμάτων.
 • Στην αποτίμηση της δράσης του Θερινού Σχολείου