Ανοικτά σεμινάρια και διαλέξεις | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Ανοικτά σεμινάρια και διαλέξεις

Ανοικτά σεμινάρια και διαλέξεις

Οι συνεργασίες με επιχειρηματικούς φορείς της περιφέρειας, διακεκριμένους επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων εντός και εκτός Ελλάδας αποτελεί εξέλιξη της ήδη λειτουργούσας «Επιτροπής Σύνδεσης με τις Επιχειρήσεις του Παν.Αιγαίου».

Η Μονάδα στοχεύει στην διοργάνωση «ανοικτών» σεμιναρίων και διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές, εμπειρογνώμονες και μέλη της Επιτροπής Προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα εξοικειώνουν τους φοιτητές με τις βασικές αρχές και τις έννοιες του «επιχειρείν».

Οι ομιλητές θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό βοηθώντας τους φοιτητές να κατανοήσουν τη σύγχρονη πραγματικότητα του παραγωγικού κόσμου.