Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την εισαγωγή του μαθήματος της επιχειρηματικότητας στο Πρόγραμμα Σπουδών και των 17 Τμημάτων του Παν.Αιγαίου, μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν το μάθημα της επιχειρηματικότητας.

Ο φοιτητής με την εγγραφή του στο μάθημα της επιχειρηματικότητας έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των βιωματικών εργαλείων που αποτελούν συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό διδασκαλίας όπως είναι οι μελέτες περίπτωσης, το επιχειρηματικό παίγνιο και η ανάπτυξη του πρότυπου επιχειρηματικού σχεδίου.  Έχει επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχει στο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και στις προγραμματισμένες επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία Επιχειρηματικότητας, στις διαλέξεις και τα σεμινάρια που θα διοργανώσει η ΜΚΕ έχουν όλοι οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους στο μάθημα της επιχειρηματικότητας.