Οφέλη | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Οφέλη

Η εγγραφή του φοιτητή στο μάθημα της επιχειρηματικότητας θα του δίνει τη δυνατότητα ….