Συνεργασίες | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Συνεργασίες

Η ΜΚΕ Παν. Αιγαίου έχει στενή συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την αντίστοιχη ΜΚΕ με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τη συμμετοχή στη διοργάνωση των Θερινών Σχολείων Επιχειρηματικότητας, τη συνδιοργάνωση άλλων κοινών δράσεων και εκδηλώσεων, και την συνεργασία στην περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για επιχειρηματικά παίγνια. ΕΜΠ www.mke.ntua.gr
Η ΜΚΕ Παν. Αιγαίου έχει στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την αντίστοιχη ΜΚΕ με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη συμμετοχή στη διοργάνωση των Θερινών Σχολείων Επιχειρηματικότητας. ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, http://moke.uth.gr/
Η ΜΚΕ Παν. Αιγαίου συνεργάζεται με τον βασικό φορέα του επιχειρηματικού κόσμου στην Ελλάδα, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), για την υλοποίηση ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας με στόχο τη «Φιλοξενία και Αναδοχή Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας προς νέους επιστήμονες, προκειμένου να οργανώσουν και να οδηγήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε βιώσιμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους αποφοίτους, ερευνητές και γενικότερα επιστήμονες ανεξαρτήτως ηλικίας που ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με την επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποκτήσουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν επιχειρηματική σκέψη και δράση. ΣΕΒ http://sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita/
Η ΜΚΕ Παν. Αιγαίου έχει συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την αντίστοιχη ΜΚΕ με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία στην οργάνωση εκδηλώσεων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο http://dasta.ionio.gr/mke/
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ) ιδρύθηκε το 2001 με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της ελληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη. Έως και σήμερα, διατηρεί συνεχή διάλογο με Διεθνείς Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς Φορείς και Κυβερνητικές Αρχές για την απλοποίηση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, την ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών και οδηγιών, καθώς και για πρακτικές που ωφελούν τη συνεργασία επιχειρηματιών διαφορετικής γενιάς. ΕΣΥΝΕ http://www.esyne.gr/index.php?lang=el
http://gr.unleashingideas.org/
Το Ερευνητικό Ινστιτούτο iMinds στη περιοχή της Φλάνδρας του Βελγίου ειδικεύεται στη ψηφιακή τεχνολογία. Υποστηρίζεται από 850+ ερευνητές από 5 τοπικά πανεπιστήμια, και εκπονεί εφαρμοσμένη έρευνα σε Ψηφιακές Τεχνολογίες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Υγεία. Επιπλέον, το Minds ενθαρρύνει και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες στο να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε πετυχημένες επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων Incubation & Entrepreneurship που διατηρεί. i-Minds http://www.iminds.be/en/start-and-grow-your-business