Συμβουλευτικές | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Συμβουλευτικές Δραστηριότητες


Το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία σε οριζόντια θέματα καινοτομίας και εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι ο συντονισμός αυτών των ειδικών με επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε πρακτικά ζητήματα επιχειρηματικότητας, τόσο προς την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και προς εξωτερικούς οργανισμούς. Σχετικές δραστηριότητες είναι οι εξής:

Κώστας Κούτσικος,
ΜΚΕ & Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων

kutsikos@aegean.gr
Τηλ: 22710.35148
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ