Σκοπός | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Σκοπός

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σκοπό έχει την καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας και την ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης μέσα από την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
Η Μονάδα για την επίτευξη των στόχων της συνδυάζει δραστηριότητες που προάγουν:

  • Τη γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη μαθημάτων που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα σε τρία επίπεδα: (1) γνώση επιχείρησης (2) ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων (3) επιχειρηματική εμπειρία
  • Την ανάπτυξη καινοτόμου και δημιουργικού πνεύματος, με την ένταξη δραστηριοτήτων που την υποκινούν, όπως τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας
  • Τη σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, με το Θερινό Σχολείο, τις επισκέψεις σε επιλεγμένες καινοτόμες επιχειρήσεις και ομιλίες επιχειρηματιών που θα πραγματοποιούνται.