Οργανόγραμμα | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Οργανόγραμμα

Ακαδημαϊκή Επιτροπή

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας υποστηρίζεται από την «Ακαδημαϊκή Επιτροπή». Η Επιτροπή στελεχώνεται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, ως Πρόεδρο, και από ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο ρόλος της έγκειται στην εξασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας του έργου της Μονάδας καθώς και στην οργάνωση της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της Μονάδας.

Επιτροπή Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Η «Επιτροπή Προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» στελεχώνεται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, ως Πρόεδρο, ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού ανά Σχολή, εκπροσώπους φορέων (όπως είναι η ΓΣΣΕ, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εφοπλιστών, η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΓΣΕΒΕΕ, τα Επιμελητήρια, κ.α.), και εκπροσώπους των φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο ρόλος της Επιτροπής έγκειται στο σχεδιασμό στρατηγικών δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία και η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τον επιχειρηματικό κόσμο.