Νέος ετήσιος θεσμός από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages