Ερευνητικές | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Ερευνητικές Δραστηριότητες


Βασικός στόχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι η συστηματική καταγραφή και αξιοποίηση αποτελεσμάτων εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, στα οποία συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παράλληλη κι εξίσου σημαντική δραστηριότητα είναι η καταγραφή της πνευματικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συναφή θέματα, ώστε να δημιουργηθεί μία εκτενής βάση δεδομένων με παλαιότερα ερευνητικά αποτελέσματα.

Ο τελικός στόχος είναι η διαρκής παρακολούθηση και προώθηση της ερευνητικής δυναμικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και η ανάδειξή του ως πρωτοπόρου πόλου γνώσης σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Βασίλης Αγγελής,
ΜΚΕ & Πρόεδρος
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

vaggel@aegean.gr
Τηλ: 22710.35101
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ