Διαγωνισμός Καινοτομίας στη Θαλάσσια Οικονομία Blue Growth Piraeus | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Διαγωνισμός Καινοτομίας στη Θαλάσσια Οικονομία Blue Growth Piraeus

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του πρώτου διαγωνισμού για την εκπόνηση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στο τομέα της θαλάσσιας οικονομίας με την ονομασία «Blue Growth Piraeus», έχω τη χαρά και την τιμή να σας προσκαλώ να συμμετάσχετε σε αυτή την ξεχωριστή διαδικασία συμβάλοντας με το κύρος σας και προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη σε ανθρώπους που επιχειρούν να δοκιμάσουν τα καινοτόμα πλάνα τους. Η συμμετοχή σας στην προώθηση του διαγωνισμού θα ήταν υπερπολύτιμη για εμάς. Επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου του διαγωνισμού Blue Growth, το web banner του διαγωνισμού, καθώς και το φυλλάδιο προώθησης στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η ημερομηνία λήξης των υποβολών καινοτόμων προτάσεων στο διαγωνισμό είναι η 15η Ιουλίου 2014.​

Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι τo AIT (Athens Information Technology) ένα διεθνές, μη-κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο ινστιτούτο τεχνολογίας που συνδυάζει κορυφαίο εκπαιδευτικό προσωπικό και συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες, διεθνή ερευνητικά κέντρα και κορυφαία πανεπιστήμια ώστε να προσφέρει διεθνούς επιπέδου εκπαίδευση και προηγμένη έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες. Ιδρύθηκε το 2002 από τον Όμιλο Intracom και εξειδικεύεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στην Διαχείριση της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει από τα ακαδημαϊκά του προγράμματα περισσότεροι από 530 επιστήμονες από 25 χώρες, έχει χορηγήσει υποτροφίες σπουδών ύψους 5,5 εκ ευρώ και έχει εκπονήσει ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε τεχνολογίες αιχμής άνω των 20 εκ. ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.ait.gr

Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών θέτοντας την θάλασσα ξανά και υπο νέο πρίσμα στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης.Πράσινη ναυτιλία, αειφόρος παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, νέες τεχνολογίες στη ναυσιπλοΐα αποτελούν ενδεικτικά θεματικές ενότητες στις οποίες αναζητούνται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους παραπάνω τομείς καθώς και να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει νέους επιχειρηματίες για τις ευκαιρίες της θαλάσσιας οικονομίας.

Blue Growth , μια θάλασσα καινοτομίας …στον Πειραιά!
Οι θεματικές ενότητες που ο διαγωνισμός θαλάσσιας καινοτομίας «Blue Growth Piraeus» αναζητεί πρωτότυπες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ή/και υφιστάμενες καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα είναι οι εξής:

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
• Ενέργεια & Περιβάλλον/ Πράσινη Ναυσιπλοΐα
• Καινοτομία στον Θαλάσσιο Πρωτογενή Τομέα – Υδατοκαλλιέργειες
• Αειφόρος Θαλάσσιος Τουρισμός & Πολιτισμός
• Θαλάσσιες μεταφορές

Σε ποιους απευθύνεται:
Η δράση απευθύνεται σε όλα φυσικά πρόσωπα, ενώσεις/ομάδες προσώπων, νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής ένα έτος λειτουργίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων του διαγωνισμού προβλέπει και στάδιο με ζωντανή παρουσίαση των προτάσεων από τους διαγωνιζομένους στην τελική φάση του διαγωνισμού.
Όλοι οι χορηγοί εποικοινωνίας στον διαγωνισμό θα έχουν προβεβλημένη θέση σε όλες τις προωθητικές ενέργειες του διαγωνισμού, σε όλες τις φάσεις του, από τα μέσα Μαϊου μέχρι και τα μέσα Ιουλίου 2014 οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί. Επιπρόσθετα επιθυμία μας είναι οι χορηγοί επικοινωνίας να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον διαγωνισμό σε όλα τα στάδια του και να προβάλλουν στα μέσα τους τον διαγωνισμό.

Τα μέσα προώθησης του διαγωνισμού όπου θα παρέχεται προβολή των χορηγών είναι ενδεικτικά η ιστοσελίδα του και οι σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε όλη αυτή την προσπάθεια γίνεται σαφές πως θα λάβουν ξεχωριστή προβολή οι χορηγοί επικοινωνίας, καθώς και όλοι οι υποστηρικτές και χορηγοί του διαγωνισμού.

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Καμπούρογλου
Διευθυντής Επικοινωνίας
Athens Information Technology