Γέφυρα Καινοτομίας | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Γέφυρα Καινοτομίας


Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας έχει ως βασικό της ρόλο τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το ευρύτερο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον, στην Ελλάδα και διεθνώς, μέσω δραστηριοτήτων που αφορούν:
  • Την ανάδειξη και προώθηση της καινοτομίας ως κουλτούρας αριστείας
  • Την διάχυση της τεχνογνωσίας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (μεθοδολογίες, βέλτιστες πρακτικές, επιστημονικές προσεγγίσεις, πραγματικές εμπειρίες), από και προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, εντός κι εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για να ανταπεξέλθει στις επιχειρηματικές προκλήσεις των καιρών αλλά και για να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές κατευθύνσεις (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Βασίλης Αγγελής,
ΜΚΕ & Πρόεδρος
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

vaggel@aegean.gr
Τηλ: 22710.35101
ΙΔΕΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ
[simple-rss feed='http://hbswk.hbs.edu/rss/rss.xml' limit=2]