Ανθρώπινο Δυναμικό | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννης Κάλλας, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βασίλης Αγγελής, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο Βασίλης Αγγελής είναι Καθηγητής Ποσοτικών Μεθόδων, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, όπου διδάσκει από το 1987. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών με M.Sc. στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Aston του Birmingham και Ph.D. στη Θεωρία Ελέγχου με εφαρμογές σε οικονομικά και κοινωνικά συστήματα, από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Σύνδεσης του Τμήματος με τις Επιχειρήσεις και Επιστημονικά Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος. Είναι Αναπληρωτής Ιδρυματικός Υπεύθυνος για τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Δράσης 4: «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες» του Προγράμματος «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου». Το διάστημα 2003-2010 διετέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και από το 2011 είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος. Το διάστημα 2003-2010 διατέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων του Τμήματος και από το 2011 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου αυτού. Από το 2010 είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόσφατα, εξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015.

Από το 1979 μέχρι το 1985, εργάστηκε στα Ναυπηγεία Χαλκίδος και από το 1985 μέχρι το 2011 εργάστηκε στην Αγροτική Τράπεζα. Κατά το διάστημα 2002-2006, δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2002 μέχρι σήμερα, συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη θεματική ενότητα Ποσοτικές Μέθοδοι και κατά την περίοδο 2005-2008 υπήρξε συντονιστής της θεματικής ενότητας αυτής. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος για θέματα οργάνωσης σε μεγάλες επιχειρήσεις και έχει οργανώσει και διδάξει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων. Έχει συγγράψει τρία βιβλία, πανεπιστημιακές παραδόσεις για πολλά μαθήματα και είχε την επιμέλεια έκδοσης ενός συλλογικού τόμου επιστημονικών εργασιών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν χωρική ανάλυση, βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών, διαχείριση γνώσης και μέτρηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ικανοποίησης του πελάτη.

Έχει επιβλέψει επιτυχώς μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και 13 διδακτορικές διατριβές ενώ άλλες 4 βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων με κριτές. Έχει συμμετάσχει, με παρουσίαση εργασιών, σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών συνεδρίων σε πολλά από τα οποία και ως μέλος της Οργανωτικής ή/και Επιστημονικής Επιτροπής. Είναι κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και μέλος πολλών Επιστημονικών Ομάδων και Εταιρειών.Ομάδα Έργου
Αναστασία Κωνσταντέλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Η Αναστασία Κωνσταντέλου είναι μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990), με μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας από το Science and Technology Policy Research Unit, Πανεπιστήμιο Sussex (1992) και Διδακτορικό τίτλο στη Τεχνολογική Πολιτική (Science & Technology Policy Studies) από το Πανεπιστήμιο του Sussex (1998). Υπήρξε σύμβουλος του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις ρυθμιστικά θέματα του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και σε θέματα που αφορούν στα σχέδια αριθμοδότησης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Έχει επίσης εργαστεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος σε έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ και στο Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Έχει σημαντική εμπειρία ως εταίρος σε προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κας Κωνσταντέλου επικεντρώνονται (α) στη διαχείριση της καινοτομίας και των ροών γνώσης μεταξύ επιχειρήσεων, (β) σε θέματα τεχνολογικής πολιτικής που αφορούν κυρίως την περιφέρεια της Ευρώπης, (γ) στις επιπτώσεις των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης που βασίζονται σε πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, στη συμπεριφορά και την επίδοση των επιχειρήσεων, και (δ) στους κοινωνικούς, οργανωσιακούς, οικονομικούς και κανονιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και τη συμμετοχή ατόμων και οργανισμών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Κατά τη διάρκεια των ετών 2000-2008, η κα Κωνσταντέλου ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του ελληνικού e-business forum – μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης που ενθάρρυνε τη διαβούλευση για κρίσιμα θέματα γύρω από την ανάπτυξη των υποδομών του Διαδικτύου και των κοινωνικο-οικονομικών τους επιπτώσεων. Από το 2007, διατελεί μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ετήσιου Συνεδρίου European Communications Policy Research Conference (EuroCPR). Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.Κωνσταντίνος Κούτσικος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτσικος ειδικεύεται στη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων, με έμφαση στην Ανάπτυξη Υπηρεσιών και στη Διαχείριση Καινοτομίας. Η ειδίκευση αυτή είναι απόρροια των σχετικών μεταπτυχιακών του σπουδών στις ΗΠΑ, καθώς και της επαγγελματικής και επιστημονικής του σταδιοδρομίας σε διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Αμερική, στην Ασία και στην Ευρώπη. Η διεθνής επαγγελματική του εμπειρία επικεντρώνεται στο στρατηγικό σχεδιασμό, υλοποίηση και διοίκηση μεγάλων έργων για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eService lifecycle management) και δομών καινοτομίας (corporate entrepreneurship, business incubation). Ως διευθυντικό στέλεχος της πολυεθνικής εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων PA Consulting Group (London, UK), ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία και προώθηση σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανώτατα στελέχη αμερικανικών, αγγλικών (FTSE-100) και ευρωπαϊκών οργανισμών (UBS Private Banking, Credit Suisse Private Banking, NM Rothschilds, Merrill Lynch, WPP, BT Ireland, G4S Securicor, κλπ). Ο Δρ. Κούτσικος έχει επιπλέον συνεργαστεί με startups και venture capital funds στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα.

Η διεθνής ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία συνδέεται στενά με την επαγγελματική του εμπειρία. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο Stanford University (Palo Alto, USA), στο USC Information Sciences Institute (Los Angeles, USA) και στην ΝΤΤ (Tokyo, Japan). Το ερευνητικό του έργο έχει χρηματοδοτηθεί από αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς φορείς (NASA, DARPA, European Commission), κι έχει αξιολογηθεί από έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Παράλληλα, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές διοικητικές θέσεις ευθύνης στον ακαδημαϊκό χώρο, έχοντας διατελέσει μέλος της Συγκλήτου, μέλος Επιτροπών της Συγκλήτου και στέλεχος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο Δρ. Κούτσικος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος ΜΒΑ και PhD στην Επιστήμη Υπολογιστών από το University of Southern California, USA και κάτοχος MS στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Stanford University, USA. Η εμπειρία του έχει αναγνωρισθεί από διεθνείς οργανισμούς (W3C, European Commission), από έγκριτα έντυπα (Financial Times), και από τρία διεθνή honor societies, των οποίων είναι εκλεγμένο μέλος. Έχει ζήσει ή/και εργαστεί στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, στην Αγγλία, στην Ελβετία, στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, ενώ είναι ενεργό μέλος σε διεθνή fora και οργανισμούς (Order of AHEPA, World Affairs Councils of America – Los Angeles Council, Stanford Club, European Academy of Management, UK Institute of Directors).

Γραμματειακή Υποστήριξη
Ρούλα Αμπαζή, Εξωτερική συνεργάτης