Ακαδημαϊκά Τμήματα | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Με την αναμόρφωση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Παν.Αιγαίου εντάχθηκε και στα 17 Τμήματα του, μάθημα επιχειρηματικότητας.

Η ανάπτυξη και ενημέρωση της ύλης των μαθημάτων σε μορφή αυτόνομων ενοτήτων θα βοηθήσει ώστε τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων να τροφοδοτούνται από ενότητες εκπαιδευτικής θεωρητικής και βιωματικής ύλης που σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο και θα είναι διαθέσιμες κεντρικά μέσω της ιστοσελίδας της ΜΚΕ.

Το διδακτικό προσωπικό θα μπορέσει να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιεί, να εμπλουτίσει συγγενές μάθημα με επιλεγμένες ενότητες και τέλος να εισαγάγει την εκπαίδευση από απόσταση στο πρόγραμμα σπουδών Τμημάτων που, εξ αντικειμένου, δεν περιλαμβάνουν μαθήματα διοίκησης στο πρόγραμμα σπουδών τους.